MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU,MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS

05 Oktober 2009

Ambiguiti Atau Ketaksaan...

Sumber: Akhbar Sisipan Tutor Ketaksaan Ayat


Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity).

Ketaksaan ditakrifkan sebagai sifat binaan atau konstruksi yang dapat diberi lebih daripada satu tafsiran

Ambiguiti:

  • Makna kata/perkataan atau ungkapan dalam ayat yang mernpunyai pelbagai kemungkinan tafsiran, iaitu lebih daripada satu makna atau tafsiran.
  • Dengan demikian, ambiguiti disebut juga ketaksaan.

0 ulasan: