MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU,MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS

29 September 2009

Lewah Dalam Makna

Kami berjuang demi untuk negara dan bangsa

Perkataandemidanuntukmembawa makna yang sama. Oleh itu, penggunaan kedua-dua perkataan yang sama maknan
dalam satu ayat secara berurutan dianggap lewah, kerana penggunaan salah satu daripadanya sudah mencukupi.
Ayat di atas boleh sahaja ditulis: “Kami berjuang demi negara dan bangsaatauKami berjuang untuk negara dan bangsa
Dengan demikian kita memenuhi aspek ekonomi dalam bahasa, iaitu meng­gunakan bahasa dengan baik, kemas dan ekonomis
yakni tidak membazir perkataan.

kita semua

Dalam bahasa Melayu, “kitaialah kata ganti nama orang pertama yang membawa maksud jamak. Tetapi, banyak pengguna bahasa Melayu kurang yakin dengan aspek jamak ini, lalu menegaskan lagi dengan menambah perkataansemua”, pada halkitatelah pun mencukupi. Dalam hal ini, “semuadalamkita semuadianggap lewah.

0 ulasan: