MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU,MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS

10 Mei 2009

FIKIR-FIKIRKAN BERSAMA..BERKESAN ATAU TIDAK UNTUK MENGUJI KEFAHAMAN

Kata Kunci Membezakan Makna antara Kata Kerja Transitif dan Tak Transitif.

Kata Kerja Tak Transitif
Tak transitif = perkataan tak menjadi penanda bahawa kata kerja tersebut tak memerlukan objek, dan boleh berdiri sendiri.

Mengenal Pasti Kata Kerja Transitif dan Tak Transiitf
Menggunakan teknik penyoalan

Kata kerja transitif

Jika ada jawapan: maka kata tersebut adalah kata kerja transitif

Kata Kerja Tak Transitif
Jika tiada jawapan: maka kata kata kerja tersebut adalah kata kerja tak transitif,

0 ulasan: