MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU,MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS

05 Mei 2009

Penggunaan Video dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Pemilihan Video untuk P&P
Guru boleh menggunakan pelbagai bentuk media yang dijadikan BBM pengajaran. Setiap media mestilah mempunyai perkaitan dengan isi pelajaran serta nilai yang hendak diterapkan.

Oleh yang demikian , guru haruslah memilih video dengan menilai beberapa aspek penting seperti :
a) Mesej yang terkandung di dalam video
b) Kejelasan video dari aspek bunyi, dan imej
c) Kesesuaian video dengan isi pelajaran
d) Kesesuaian video dengan aras pengajaran dan pembelajaran

0 ulasan: